Противопоказания за ползване на Tubulcus®

  • артериална болест на долните крайници в стадий III и IV
  • декомпенсирана сърдечна недостатъчност
  • прогресивна диабетна микро-ангиопатия
  • септичен флебит

Ако систоличното налягане, измерено в легнало положение на пациента при пръстите на краката е 90мм живачен стълб или е по-високо от 90% от артериалното систолично налягане на нивото на предмишницата, това означава, че има противопоказания за употребата на Tubulcus®


Съвети за употреба

Не ползвайте директно върху раздразнената кожа, поставяйте върху направена превръзка.
Както при всички случаи на силно венозно компресиране, Tubulcus® трябва да бъде използван внимателно и да се наблюдава за възникнали нарушения в периферната чувствителност.

В случай, че имате болка с Tubulcus® винаги уведомявайте вашия лекар.

  • Направете ново измерване и евентуално променете размера, когато размерът е твърде малък може да причини твърде голяма и непоносима компресия.
  • Отново проверете дали е поставен правилно.
  • Уверете се, че няма противопоказания: артериална болест.
  • Проверете за наличност на локална инфекция.

В случай на спешност свалете (срежете) Tubulcus®, след което идентифицирайте причината за болката.
Tubulcus® е медицинско изделие предназначено за лечение на венозни рани на краката.

Created by: noavis.com