Знаете ли че?

Компресията в лечението на ulcus cruris venosum

Около 90% от раните в дисталните части на долните крайници са резултат от венозна хипертензия (повишено венозно налягане), следствие от тежка хронична венозна недостатъчност (ХВН).

Венозната язва е хронична рана с тенденция към много трудно заздравяване. Особено големите раневи дефекти, асоциирани с венозна инсуфициенция и изразена склероза на кожата и подкожието представляват тежък медико-социален проблем с характерно продължително лечение и чести рецидиви. Според общоприетата CEAP класификация на пациентите с венозна язва е поставена най-тежката степен на ХВН (С6).

Съвременните познания върху патофизиологичните механизми, водещи до образуване на венозни язви по долните крайници, дават възможност за прилагане на ефективни лечебни методи... 

 

Компресивна терапия

„Няма флебология без компресивна терапия.” Тази догма е в основата на лечението на венозния улкус. Ефектът на компресивната терапия се състои в редукция на едема, подобряване на микро и макроциркулацията.

Компресивната терапия осъществява благоприятния си ефект, чрез повишаване на локалното хидростатично налягане и намаляване на повърхностното венозно налягане.

Компресивната терапия осигурява намаляване на рефлукса, понижаване на венозната хипертензия, подобряване на венозната помпа и лимфния дренаж и в крайна сметка ускоряване епителизирането на венозния улкус. Компресивната терапия се осъществява с помощта на еластични бинтове и/или еластични чорапи, с компресия, подходяща за съответния стадий на ХВН.

Компресивният материал обхваща долния крайник с достатъчно силно налягане, водещо до притискане на патологично разширените вени. Това възстановява и/или замества до известна степен функцията на клапния апарат, редуцира венозния рефлукс и ускорява венозния кръвоток.

В същото време компресията води до увеличаване на тъканното налягане и улеснява абсорбцията на течности от терминалните кръвоносни и лимфни съдове. Микроциркулацията се подобрява, а това ускорява оздравителния раневи процес.

Компресивната терапия в съчетание с подходящи превръзки е златен стандарт в лечението на венозния улкус.

Created by: noavis.com