Идеос - за възстановяване на костната плътност при лечение на остеопороза и остеопения

Купете продукта

 

 

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ИДЕОС 500 mg/ 400 IU таблетки за дъвчене
калциев карбонат/ холекалциферол

IDEOS 500 mg/ 400 IU chewable tablets
calcium carbonate/ cholecalciferol

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приематетова лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

 • Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
 • Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
 • Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

 1. Какво представлява Идеос и за какво се използва
 2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Идеос
 3. Как да приемате Идеос
 4. Възможни нежелани реакции
 5. Как да съхранявате Идеос
 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ИДЕОС И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Името на Вашето лекарство е Идеос. То спада към групата на минералните добавки.

Активните му съставки са калциев карбонат и холекалциферол (витамин D 3).

Идеос е предназначен за употреба само при възрастни.

За какво се използва Идеос:

 • калциев и витамин D3 дефицит при възрастни,
 • калциева и витамин D3 добавка, като допълнение на специфичното лечение на остеопороза, при пациенти с недостатъчност или висок риск от недостатъчност на калций и витамин D3.

2. КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ, ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ ИДЕОС

Не приемайте Идеос:

 • ако сте алергични (свръхчувствителни) към някое от активните вещества на това лекарство или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6 ),
 • ако сте алергични към фъстъци или соя (този лекарствен продукт съдържа соево масло),
 • ако имате хиперкалциемия (високи нива на калций в кръвта),
 • ако имате хиперкалциурия (високи нива на калций в урината),
 • ако имате заболяване, което води до хиперкалциемия и или хиперкалциурия (например свръх активност на паращитовидните жлези, заболяване на костния мозък, злокачествен тумор на костите, костни метастази).
 • ако имате калциева уротилиаза (камъни в бъбреците),
 • ако страдате от тежка бъбречна недостатъчност или сте на хемодиализа,
 • ако имате хипервитаминоза D (състояние, свързано с излишък на витамин D в организма).

Ако смятате, че някои от тези условия се отнася за Вас, или имате някакви съмнения, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт преди лечението с Идеос.

Предупреждения и специални мерки:

Консултирайте се с Ващия лекар или фармацевт преди да приемте Идеос:

 • ако имате нарушена бъбречна,
 • ако имате саркоидоза (специфичен вид инфекция на тъканите, която може да се появи в почти всяка част на тялото),
 • ако имате остеопороза и сте обездвижени за дълъг период от време,
 • ако приемате други лекарства, съдържащи калций и витамин D,
 • ако сте на дълготрайно лечение с Идеос, Вашият лекар ще проверява редовно нивото на калций в кръвта и бъбречната Ви функция.,
 • ако сте обездвижени от дълго време и ако имате висока концентрация на калций в кръвта и или урината, Вашият лекар ще Ви позволи да приемате това лекарство, след като проходите отново,
 • ако сте били информирани от Вашия лекар, че имате непоносимост към някои захари.

Идеос не бива да се приема от деца.

Други лекарства и Идеос:

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Уведомете Вашия лекар, ако приемате:

 • калциеви добавки, гликозиди ( дигоксин ), диуретици, стронций, орлистат,
 • тетрациклини.Трябва да приемете Идеос 4-6 часа преди или 2 часа след тези лекарства.
 • бифосфонати (за лечение на остеопороза). Трябва да изчакате поне 3 часа между приема на Идеос и тези лекарства ,
 • лекарства съдържащи желязо или цинк, естрамустин, хормони на щитовидната жлеза . Трябва да изчакате поне 2 часа между приема Идеос и тези лекарства.

Прием на Идеос с храни и напитки:

 • Идеос не трябва да се приема едновременно с храни богати на оксалова киселина (спанак, ревен , киселец , какао, чай и др.), фосфати (свинско месо, шунка, колбаси, топено сирене, десерти със сметана, напитки с кола и др.) или фитинова киселина ( пълнозърнести култури, сушени зеленчуци, маслодайни семена , шоколад и др.).

Като цяло, за да се избегнат евентуални лекарствени взаимодействия с други лекарствени продукти, Идеос трябва да се приема поне 2 часа преди или след приема на други лекарствени продукти.

Бременност, кърмене и фертилитет:

Идеос може да се използва по време на бременност и кърмене, като дозата не бива да превишава 1 таблетка дневно.

Предозирането може да доведе до увреждания съответно на плода и детето.

По време на кърмене, витамин D3 преминава в кърмата, трябва да се консултирате с Вашия лекар, ако Вашето дете получава някакви други продукти, съдържащи витамин D.

Винаги се консултирайте с Вашия лекар или фармацевт преди да започнете да приемате каквото и да е друго лекарство.

Шофиране и работа с машини:

Няма описано влияние на този лекарствен продукт върху способността за шофиране или работа с машини.

Идеос съдържа захароза, сорбитол и хидрогенирано рициново масло:

Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него, преди да вземете този продукт.

Съдържа също соево масло. Ако сте алергични към фъстъци или соя, не използвайте този продукт.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ИДЕОС

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашиятлекарилифармацевт. Aко не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Приемайте това лекарство перорално (през устата). Таблетките се дъвчат или смучат.

Идеос е предназначен за употреба само при възрастни.

Препоръчителната доза е по 1 таблетка два пъти дневно.

Ако сте приели повече от необходимата доза Идеос:

Ако сте приели повече таблетки, спрете приема на Идеос и се консултирайте с Вашия лекар.

Покажете му опаковката или останалите таблетки. Тази информация е необходима на лекаря, за да знае какво сте приели.

Ако сте пропуснали да приемете Идеос:

 • Не прилагайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.
 • Приемаите Идеос както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт
 • Не приемайте повече от препоръчителната дневна доза

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Идеос може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Описани са следните нежелани реакции:

Нечести нежелани реакции (засягат 1 до 10 пациенти на 1 000):

 • хиперкалциемия (високи нива на калций в кръвта), особено при пациенти с бъбречна недостатъчнст,
 • хиперкалциурия (високи нива на калций в урината),
 • Редки нежелани реакции (засягат 1 до 10 пациенти на 10 000)
  • запек, подуване на корема и болка, гадене, диария,
  • алергични реакции - сърбеж, обрив, уртикария (копривна треска).

Може да се появят случаи на сериозни алергични реакции (свръхчувствителност), като подуване на лицето, устните, езика или гърлото.

Докладване на нежелани реакции:

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.

Можете също да съобщите нежелани реакции директно на:

България

Изпълнителна агенция по лекарствата
1303 София, ул. „Дамян Груев” № 8
тeл.: +35 928903417
уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ИДЕОС

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Тапата съдържа малки гранули от силикагел, за да се запазят таблетките сухи. Пазете тапата на място, недостъпно за деца. Не поглъщайте гранулите силикагел.

Не използвайте Идеос след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка.

Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява при температура под 25°C.

Да се съхранява в оригиналната опаковка.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Идеос:

Активните вещестава са: калциев карбонат и холекалциферол (витамин D3).

Всяка дъвчаща таблетка съдържа 1250 mg калциев карбонат (отговарящ на 500 mg елементарен калций) и 400 IU холекалциферол (витамин D3).

Другите съставки са : ксилитол, сорбитол, повидон , магнезиев стеарат, лимонена есенция (есенцията съдържа натурални ароматични вещества, малтодекстрин, акация, натриев цитрат, лимонена киселина, бутилхидроксианизол), алфа-токоферол, частично хидрогенирано соево масло, желатин, захароза, царевично нишесте).

Как изглежда Идеоси какво съдържа опаковката:

Идеос се предлага като бяло-сивкави квадратни таблетки за дъвчене.

Таблетки са поставен в полипропиленови туби, по 15 таблетки в туба.

Налични са опаковки с по 2 или 4 туби т.е. с по 30 или 60 дъвчащи таблетки в опаковка.

Притежател на разрешението за употреба:

LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL
22 avenue Aristide Briand
B.P. 32
94111 ARCUEIL CEDEX ,Франция

Производител:

INNOTHERA CHOUZY
Rue Rene Chantereau,
L’Isle Vert – 41150 Chouzy – sur – Cisse, Франция

Представителството за България:

1113 София, жк. Изток, ул.Д-р Любен Русев 22, ет. 1 ап. 3
тел.: 02/ 87 00 462,
e-mail: innotech_bulgaria@cablebg.net

Дата на последно преразглеждане на листовката: 2014 г.

Обратно към "За нас"

Created by: noavis.com