Поставяне

Раната е предварително обработена според предписанията.
Поставянето на Tubulcus® става след обработка и превръзка на раните, извършени от лекар или друго медицинско лице.


Етап 1: Как се ползва устройството за нахлузване върху крака

        Пациентът е в легнало положение по гръб.
Подготвя се устройството, като се внимава да се поставят добре двата края един в друг (Схема).
        Поставяне на устройството: плъзга се стъпалото и глезена в подготвеното устройство, като се внимава превръзката да остане на място. Не е нужно закрепването й посредством лепенки или бинтове (снимка 2).

Устройството трябва винаги да покрива стъпалото и превръзката.

Етап 2: Поставяне на Tubulcus®

        Вземете Tubulcus®. Позиционирайте го така, че да го нахлузите откъм горната част (снимка 3).

Не завъртайте и не нагъвайте Tubulcus® като обикновен чорап, като мислите, че това ще улесни поставянето му, напротив това само ще ви затрудни.

        Плъзнете Tubulcus® върху устройството за нахлузване, като го издърпвате откъм горната страна (снимка 4).

        Издърпайте целия Tubulcus® до коляното, като се уверите, че цветната нишка минава отдолу (под нивото) на раната (снимка 5).


Етап 3: Поставяне на Tubulcus®

Хванете Tubulcus® на нивото на ахилеса и петата, като внимавате да не държите в същото време и устройството за нахлузване, после леко издърпайте захванатия край на устройството за нахлузване, а с другата ръка оттеглете в обратна посока (снимка 6).

Забележка: Възможни са и други начиниЕтап 4: Крайно позициониране на Tubulcus®

        Наместване на Tubulcus® на предната част на крака под коляното.
На нивото на пръстите и на коляното, подгънете белия край (снимка 7).

Когато е вече поставен на място Tubulcus® и се окаже твърде дълъг, той може да бъде отрязан и от двете страни

Created by: noavis.com