Политика за поверителност

(Версия 1.0 Дата 15.10.2020)

Целта на тази Политика за поверителност е да Ви информира за събирането, използването и обработката на Вашите лични данни.

Може да актуализираме тази Политика, като публикуваме модифицирана версия на нашия уеб сайт, по-специално, за да я адаптираме към развитието или промените в законите и разпоредбите. В този случай, ние ще Ви уведомим за тези промени, като променим датата на влизане в сила, фигурираща в горната част на тази Политика.

 

1. Кой е отговорен за обработката на личните ми данни?

В настоящата Политика за поверителност INNOTHERA посочва Innothera и нейните филиали.

INNOTHERA, като отговорно лице за обработката на Вашите лични данни, определя целите и средствата на обработката, която се осъществява.

Назначихме служител по защита на данните. Можете да се свържете с него на ел. поща dpo@innothera.com.

 

2. Какви лични данни събираме?

Когато разглеждате нашите уеб сайтове, можете да ни предоставите Ваши лични данни, включително:

 • Идентификационни данни като: име, пощенски адрес, електронен адрес, телефонен номер и др.
 • Входни данни за използването на нашите уеб сайтове, ако отворите или препратите комуникациите ни, включително данни, събрани с помощта на бисквитки и други технологии за проследяване. Допълнителна информация по тази тема е налична тук, в нашата политика за бисквитките.

Като част от нашите онлайн въпросници и бдителност (странични ефекти на продукта), можете да ни предоставите лични данни като дата на раждане, пол и чувствителни данни, като например Вашата медицинска история и др.

 

3. Какви са целите, за които събираме Вашите лични данни?

INNOTHERA може да събира лични данни, отнасящи се до Вас, по следните причини:

 • За да комуникира с Вас, например, когато ни изпратите съобщение чрез формата за контакт на нашите уеб сайтове или да Ви изпратим съобщения от типа бюлетин, свързани с нашите продукти и услуги или да Ви поканим на професионални събития и уебинари.
 • За да Ви дадем достъп до нашите онлайн услуги и по-специално управлението на Вашите онлайн акаунти.
 • За подобряване на нашите продукти и услуги и комуникацията ни с Вас.
 • За да Ви идентифицираме и удостоверим, например в случай на упражняване на правото на достъп до Вашите лични данни, ние ще Ви поискаме копие от Вашата национална лична карта или паспорта Ви.
 • За извършване на статистически анализи.
 • За да изпълним нашите законови и регулаторни задължения.
 • За да защитим нашите законни интереси или законните интереси на трети страни, при условие че вашите интереси не са с предимство над нашите (анализ се извършва за всеки конкретен случай).
 • Да се отговори на искания на административни и съдебни органи.

 

4. Какви правни основания оправдават обработването на Вашите лични данни?

Ние обработваме Вашите данни само ако регламентите за защита на личните данни ни позволяват да го направим.

В зависимост от осъществената обработка, INNOTHERA ще обработва Вашите лични данни съгласно едно от следните правни основания:

 • Изпълнението на договор, сключен с Вас: ние трябва да съберем Вашите лични данни за съставянето на договора и за неговото изпълнение.
 • Нашите легитимни бизнес интереси, за да Ви изпращаме съобщения със съдържание, подходящо за Вас, и да подобрим преживяването Ви във връзка с използването на нашите продукти и услуги.
 • Вашето съгласие: в зависимост от извършената обработка, може да се изисква Вашето съгласие. Можете да го оттеглите по всяко време и в бъдеще съгласно условията за оттегляне, посочени в раздела „Вашите права“ по -долу.
 • Нашите правни задължения: например в контекста на бдителност, ние обработваме личните данни, които ни съобщавате.

 

5. Колко време съхраняваме личните Ви данни?

Съхраняваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо за целите, за които ги обработваме.

 

6. С кого споделяме личните Ви данни?

Може да споделим личните Ви данни с:

 • Дружествата от Група INNOTHERA за описаните в тази Политика цели.
 • Нашите доставчици на услуги, например за предоставяне на хостинг за нашите уеб сайтове.
 • Партньори, с които си сътрудничим за разработването и популяризирането на нашите продукти или услуги.
 • Административни и съдебни власти.

INNOTHERA може да се наложи да прехвърли лични данни, свързани с Вас, в държави, разположени извън Европейското икономическо пространство. В този случай, ние предприемаме подходящи мерки и използваме например Стандартните договорни клаузи на Европейската комисия, за да гарантираме, че получателят на данните гарантира достатъчно ниво на тяхната защита.

 

7. Как защитаваме личните Ви данни?

Мерките за сигурност, предприети от INNOTHERA, имат за цел да защитят и поддържат сигурността, целостта и наличността на Вашите лични данни.

Въпреки че няма система за пренос или съхранение на данни, която да гарантира абсолютна сигурност, INNOTHERA и нейните доставчици на услуги и партньори, работят за поддържане на физическото и електронното архивиране на Вашите лични данни.

Ние прилагаме следните мерки за сигурност, наред с други:

 • Нашите ИТ инфраструктури имат защитни стени за предотвратяване на неоторизиран достъп.
 • Достъпът до Вашите лични данни е строго ограничен въз основа на „жаждата за знания“ и поради причините, посочени в параграф 3 „Какви са причините (целите), за които събираме Вашите лични данни?" по-горе.
 • Непрекъснато наблюдаваме достъпа до компютърни системи, за да открием и предотвратим злоупотреба с данни.

 

8. Какви са Вашите права?

Когато приложимите разпоредби за защита на личните данни го предвиждат, можете да упражнявате следните права:

 • Да поискате достъп до отнасящите се до Вас лични данни: тази информация включва категориите обработвани данни, причините (целите), за които обработваме Вашите данни, произхода на данните, когато не сме ги събрали от Вас, както и получателите, на които предаваме Вашите данни.
 • Да получите корекция на личните си данни в случай, че те са неточни, непълни или изискват актуализация.
 • Личните Ви данни да бъдат премахнати, при условие че законът ни позволява да го направим.
 • Да оттеглите съгласието си по всяко време и в бъдеще, когато сме събрали и обработили Вашите лични данни въз основа на Вашето съгласие (оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработката, извършена преди оттеглянето).
 • Можете да възразите по всяко време срещу обработването на Вашите лични данни, когато те се събират и обработват въз основа на законните интереси, които преследваме.
 • Да поискате ограничение на обработката, за да замразите временно използването на някои от Вашите данни.
 • Да дадете инструкции за съдбата на Вашите лични данни след смъртта Ви.

Можете да упражните правата си, като се свържете с нашия служител по защита на данните на ел. поща dpo@innothera.com.

Ако смятате, след като сте се свързали с нас, че не сме отговорили коректно на Вашето запитване, можете да отправите жалба до компетентния орган за защита на личните данни. Стандартните договорни клаузи на Европейската комисия, за да гарантираме, че получателят на данните гарантира достатъчно ниво на тяхната защита.

Created by: noavis.com