Симпатил - за лечение на леко до умерено тревожно безпокойство

Купете продукта

 

 

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Симпатил филмирани таблетки
20 mg/ 75 mg/ 124,35 mg
Сух екстракт от лист и цвят на Калифорнийска ешхолция /
Сух екстракт от лист и цвят на Глог/ магнезиев оксид

Sympathyl film-coated tablets
20 mg/ 75 mg/ 124,35 mg
Eschscholziae californicae folium cum flore extractum siccum/
Crataegi folium cum flores extractum siccium / Magnesium oxide

Прочетете внимателно цялата листовка тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

 • Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
 • Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
 • Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

 1. Какво представлява Симпатил и за какво се използва
 2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Симпатил
 3. Как да приемате Симпатил
 4. Възможни нежелани реакции
 5. Как да съхранявате Симпатил
 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СИМПАТИЛ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Името на Вашето лекарство е Симпатил. То се използва за симптоматично лечение на повишена нервна възбуда при възрастни. При леки нарушения на съня. При нарушения дължащи се на повишена сърдечна възбудимост при възрастни със здраво сърце.

2. КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ, ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ СИМПАТИЛ

Не приемайте Симпатил:

 • ако сте алергични (свръхчувствителни) към някое от активните вещества на това лекарство или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6),
 • при бъбречна недостатъчност.

Предупреждения и предпазни мерки:

Ако смятате, че някои от тези условия се отнася за Вас, или имате някакви съмнения, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт преди лечението със Симпатил.

Други лекарства и Симпатил:

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Това лекарство не трябва да се използва с хинидино-подобни лекарствени продукти, освен ако не е изрично предписан от лекар.

Бременност, кърмене и фертилитет:

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Това лекарство не трябва да се използва по време на бременност и кърмене. Информирайте Вашия лекар, ако забременеете по време на прилагането на това лекарство, само той може да прецени дали да продължите лечението.

Винаги се консултирайте с Вашия лекар или фармацевт преди да започнете да приемате което и да е лекарство.

Шофиране и работа с машини:

Няма описано влияние на този лекарствен продукт върху способността за шофирането или работа с машини.

Симпатил съдържа азорубин:

Това лекарство съдържа азорубин, които може да причини алергични реакции.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ СИМПАТИЛ

Винаги приемайттова лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекарилифармацевт.

Симпатил се прилага само при възрастни:

Ако няма предписано друго, препоръчителната доза е по 2 таблетки сутрин и 2 таблетки вечер, приемани преди хранене с чаша вода.

Продължителност на лечението:

Да не се приема продължително време без лекарски съвет.

Ако сте приели повече от необходимата доза Симпатил:

В случай на масивно предозиране има риск от синдром на анурия (липса или изключително оскъдно уриниране).

В този случай, незабавно се свържете с Вашия лекар или с най-близкото звено за спешна помощ. Покажете опаковката или останалите таблетки. Тази информация е необходима на лекаря, за да знае какво сте приели.

Ако сте пропуснали да приемете Симпатил:

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Симпатил може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Редки нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 1 000 души): Диария и коремна болка.

Съобщаване на нежелани реакции:

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции.

Можете също да съобщите нежелани реакции директно на:

България
Изпълнителна агенция по лекарствата ул. „Дамян Груев” № 8
1303 София
Teл.: +35 928903417
уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ СИМПАТИЛ

Да се съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Симпатил след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка.

Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява при температура под 25°C.

Да се съхранява в оригиналната опаковка.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Симпатил:

Активните вещестава са:

 • сух екстракт от листа и цвят на калифорнийска ешхолция (Eschscholzia californica Cham.) - 20 mg
 • сух екстракт от листа и цвят на глог (Crataegus monogyna Jacq. (Lindm.)) – 75 mg
 • магнезиев оксид (Magnesium oxide) – 124,35 mg, (съответстващ на 75 mg елементарен магнезий).

Другите съставки са:

 • Микрокристална целулоза, стеаринова киселина, натриев нишестен гликолат (тип А)
 • Филмова обвивка:
  • Опаглос NA-7150 ( метилов алкохол, шелак, ацетилиран моноглицерид, повидон
  • ОпадрайOY-S-30901 (хипромелоза, титанов диоксид (E 171), макрогол 6000, индигокармин (E132), азорубин (E 122), жълт железен оксид (E 172).
  • Талк

Как изглежда Симпатили какво съдържа опаковката:

Симпатил се предлага под формата на филмирани таблетки, поставени в PVC/ PVdC/Al блистери.

Налична е опаковка от 40 филмирани таблетки.

Притежател на разрешението за употреба:

LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL
22 Avenue Aristide Briand
94110 ARCUEIL,
Франция

Производител:

INNOTHERA CHOUZY
Rue Rene Chantereau, L’Isle Vert
41150 Chouzy sur Cisse,
Франция

Представителството за България:

1113 София, ж.к. "Изток", ул. Д-р Любен Русев 22, ет.1, ап.3
тел.: 02/ 87 00 462, e-mail: innotech_bulgaria@cablebg.net

Дата на последно преразглеждане на листовката: 2014 г.

Обратно към "За нас"

Created by: noavis.com